Åbningstider & priser

Åbningstider:
Man-torsdag : 7.15-16.00
Fredage 7.30-16.00 i legestuen

Priser:
Pr 1/1-2022 er prisen for en plads 8200,-
Der ydes tilskud fra Aalborg kommune som udbetales med 75% af lønnen, dog max 6084,-
Prisen reguleres hvert år i januar, hvis der er grundlag for dette.
Egenbetalingen for forældre er : 2116,-
Prisen inkludere hos mig: fuld forplejning, bleer, udflugter, legestue, mv.
I vil som forældre ikke komme til at betale mere end det aftalte beløb. (Special kost medbringes af forældre)

Betaling:

  • Der betales 12 måneder om året
  • Betaling foregår via betaling til dagplejekonto via betalingsservice
  • Lønnen SKAL være på kontoen senest d 2 i måneden
  • Indbetaling skal ske rettidigt ellers kan det resultere i opsigelse af kontrakten

Aalborg kommune fører tilsyn.
Der vil være vil være uanmeldte såvel som anmeldte tilsyn 3-4 gange årligt.
Al ændring af tider-udmelding-pris eller adresseændring, skal ske skriftligt med både forældres og passerens underskrift.

Ferie:
Der afholdes årligt 32-35 feriedage.

Der er faste ferie i mellem jul og nytår- uge 8- uge 42 samt uge 30-31-32

Ferieplan:
Der bliver udleveret ferieplan hver år i november for kommende ferieår , dog er der et par dage der ikke er meldt ud, til de pludselig opstået ting, der kan komme.
Restferie bliver udmeldt ca 4 uger for afholdelse.